Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: e-xo---
Vazby: Košice (Slovensko : jižní oblast)
Vazby: Košice (Slovensko : severní oblast)
Vazby: Košice (Slovensko)
Vazby: Košický kraj (Slovensko)
Vazby: Košice-oblast (Slovensko)