Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Nigellus z Oskořína, Trojan, asi 1537-1604

Vazby: z Oskořína, Trojan Nigellus, asi 1537-1604

Citace: Masarykův slovník naučný
Narozen asi 1537 v Heřmanově Městci, zemřel 9.8.1604 v Praze. Profesor pražské univerzity, správce Betlémské kaple, psal básně, jazykovědné spisy a předmluvy k jiným knihám.