Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Benedikt z Nudožer, Vavřinec, 1555-1615

Vazby: Benedictus, 1555-1615
Vazby: Benedicti z Nedožier, Vavřinec, 1555-1615
Vazby: Benedikt z Nudožier, Vavřinec, 1555-1615
Vazby: Nedozerinus, 1555-1615
Vazby: Nedožerský, 1555-1615
Vazby: Nudožerský, 1555-1615
Vazby: Benedictus Nudozierinus, Laurentius, 1555-1615
Vazby: Benedicti, Laurenc, 1555-1615
Vazby: Benedict, Laurenc, 1555-1615
Vazby: Benedikti, Laurenc, 1555-1615
Vazby: Benedykt, Laurenc, 1555-1615

Citace: Grammaticae Bohemicae Ad Leges Naturalis Methodi Conformatae, & Notis numerisq[ue] illustratae ac distinctae, Libri Dvo, Autore M. Lavrentio Benedicto Nudozierino, Scholae Tevto-Brodensis Rectore. Pragae : Ex. officina Othmariana, 1603
Citace: MZK Brno
Citace: PNP-LA
Citace: Lexikon české literatury
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 26. 1. 2016
Citace: Truhlář, Antonín, (ed.) et al.: Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě = Enchiridion renatae poesis Latinae in Bohemia et Moravia cultae. 1. vyd. Praha: Academia, 1966-2011
Citace: Grammaticæ BOHEMICÆ, ... Notis numerisq[ue] illustratæ ac distinctæ, LIBRI DVO. Autore M. LAVRENTIO BENEdicto Nudozierino, ... PRAGÆ, Ex officina OTHMARIANA. Anno D. (I). I). CIII. [= 1603].
Citace: Pumprla, Václav: Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.-18. století, 2010
Narozen 1555 v Nedožerech u Prievidze (Slovensko), zemřel 4. 6. 1615 v Praze. Filolog, matematik, pedagog, básník, překladatel žalmů a autor první systematické mluvnice češtiny.