Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Soukup, Daniel, 1981-


Citace: Soukup, Daniel: Židé ve starší české literatuře :výbor beletrizovaných pramenů, 2013
Citace: www(Historická dílna), cit. 8. 9. 2015
Citace: www(Ústav pro českou literaturu AV ČR), cit. 8. 9. 2015
Narozen 1981 v Plzni. Mgr., Ph.D., literární historik zaměřený na starší české písemnictví, zvláště na českou středověkou a raně novověkou literaturu o Židech a na obraz Židů a židovství v literatuře obecně a problematika násilí na Židech v literatuře a v dějinách.