Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Felcman, Ondřej, 1950-


Citace: PNP-LA
Citace: Felcman, Ondřej: Československý parlament na prahu Pražského jara: Národní shromáždění na cestě k reformě (1964-duben 1968). Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015
Citace: www(Historický ústav FF UHK), cit. 3. 11. 2017
Narozen 10. 11. 1950 ve Vysokém Mýtě. Prof., PhDr., CSc., historik, vysokoškolský pedagog, specializace na moderní české dějiny, česko-polské vztahy.