Skip to main content

Detail autorityVazby: VKÚ, akciová spoločnosť
Vazby: VKÚ š.p. Harmanec
Vazby: Vojenský kartografický ústav Harmanec
Vazby: 3. Vojenský zeměpisný ústav v Banské Bystrici

Citace: www(VKÚ, akciová spoločnosť)
Citace: LC (Names)
Citace: www(Ministerstvo obrany a Armáda České republiky), cit. 22. 8. 2012