Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Vlček, Petr


Citácia: Petr Vlček: Mosty a cesty svatého Jana Nepomuckého.
Ing., autor publikace Mosty a cesty svatého Jana Nepomuckého.