Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Vlček, Petr


Citation: Petr Vlček: Mosty a cesty svatého Jana Nepomuckého.
Ing., autor publikace Mosty a cesty svatého Jana Nepomuckého.