Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Pavlíková, Lenka


Citácia: Pavlíková, Lenka-Vrtel, Ladislav: Klenoty slovenských archívov, 2013
Citácia: SKK SR, cit. 18. 3. 2014
Citácia: www(Štátný archív v Bratislave), cit. 3. 10. 2014
Slovenská historička, ředitelka Státního archívu v Bratislavě, práce z oboru.