Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Marethová, Barbara


Citace: Dorko, Branislav - Marethová, Barbara et al.: Opavský pivovar, 2015
Citace: www(Národní památkový ústav - MonumNet), cit. 22. 3. 2016
Citace: www(Digitální repozitář UK), cit. 16. 8. 2017
Mgr., archeoložka v oddělení archeologických výzkumů NPÚ v Ostravě, detašované pracoviště I. Opava.