Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Korbelářová, Irena, 1963-


Citace: Lexikon současných českých historiků.
Citace: Heinrich, Mikuláš - Korbelářová, Irena: Trhová registra města Opavy (1640-1647): regestář - příspěvek ke studiu kulturních dějin a privátních a veřejných strategií měšťanské společnosti. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013
Citace: www( Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě), cit. 13. 3. 2014
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 13. 3. 2014
Narozena 21. 11. 1963 v Ostravě. Prof., PhDr., Dr., archivářka a historička, vysokoškolská pedagožka, specializace na pomocné vědy historické a dějiny raného novověku zejména ve Slezsku.