Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Břečková, Kateřina


Citace: Břečková, Kateřina - Staněk, Pavel: Sklo ve vybavení brněnské domácnosti na příkladu nálezů z České 6. In: Brno v minulosti a dnes. Roč.k 29, 2016, s. [11]-46
Citace: www(Masarykova univerzita), cit. 29. 3. 2017
Mgr., archeoložka.