Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Machová, Barbora


Citace: Machová, Barbora: Mohylová pohřebiště z oblasti Chřibů, Kyjovské pahorkatiny a Ždánického lesa : využití GIS a jednoduché statistiky z pohledu prostorových analýz. In: Studia archaeologica Brunensia. Roč. 20, 2015, č. 2, s. [95]-108
Citace: www(Masarykova univerzita), cit. 8. 4. 2016
Mgr., archeoložka.