Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Knechtová, Alena


Citace: Sokol, Petr - Knechtová, Alena et al.: Metodika terénní prostorové identifikace, dokumentace a popisu nemovitých archeologických památek. 1. vydání. Praha: Národní památkový ústav, 2017
Citace: www(Národní památkový ústav), cit. 1. 3. 2018
Mgr., archeoložka, pracovnice brněnské pobočky Národního památkového ústavu.