Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Uberinus, Sylvius, činný 16. století

Vazby: z Třebíče, Silvius Uberin, činný 16. století
Vazby: Huberin, Sylvius, činný 16. století
Vazby: Uberin z Třebíče, Silvius, činný 16. století
Vazby: Vberýn, Sylwius, činný 16. století

Citace: PNP-LA
Citace: Odpowěd na ssest Důwodůw podwodných yakéhosy Doktora Wáclawa Ssturema: Gjmiž dowoditi vsyluge že Gednota Bratřij kteréž z womylu Pikharty aneb Boleslawskými nazeywagi z Boha nenij. Sepsaná Od Sylwia Vberýna Létha ec. M. D. Lxxxvij [=1587]. Wytisstěna w Starém Miestě Pražském v Giřjka Jakubea Dačického
Citace: Pumprla, Václav: Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.-18. století, 2010
Narozen v Třebíči, žil v 2. polovině 16. století. Člen Jednoty bratrské, autor náboženských polemických spisů.