Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Gajdošová, Eva, 1964-


Citace: Bartko, Emil T.: Podoby slovenského tanečného umenia 1920-2010; (spoluautorka kapitoly Moderný a súčasný tanec Eva Gajdošová). 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, ©2011
Citace: www(Eva Gajdošová, Slovenské národné divadlo), cit. 2. 5. 2013
Citace: SNK, cit. 16. 1. 2019
Citace: Slovak theatre 2002
Slovenská tanečnice, dramaturgyně baletu, teatroložka, odbornice na problematiku moderního tance, editorka a recenzentka publikací z oblasti moderního tanečního umění.