Skip to main content

Authority detail

Čepeláková, Zdenka, 1929-
Citation: Katalog připravila a úvod [naps.] Zdenka Čepeláková: Zakladatelé české moderní grafiky ve sbírkách Galerie umění, Karlovy Vary
Citation: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2000

Show works by given autority
Show works about given autority