Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: e-xr---, e-xr-ka, czenas
Vazby: Borecké rybníky (Česko)
Vazby: Borek (Česko : zaniklá obec)
Vazby: Koňský rybník (Ostrov, Česko : přírodní památka)
Vazby: Ostrovské rybníky (Česko)
Vazby: Ottův rybník (Česko)
Vazby: Přírodní rezervace Ostrovské rybníky (Česko)
Vazby: Ostrov-oblast (Karlovy Vary, Česko)