Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Jehuda Leva ben Becalel, asi 1525-1609

Vazby: Rabbi Löw, asi 1525-1609
Vazby: Rabi Löw, asi 1525-1609
Vazby: Maharal, asi 1525-1609
Vazby: Jehuda ben Becalel, asi 1525-1609
Vazby: Jehuda Liva ben Becalel, asi 1525-1609
Vazby: Jehuda Liwa ben Becalel, asi 1525-1609
Vazby: Jehuda Löw ben Becalel, asi 1525-1609
Vazby: Judah Loew ben Bezalel, asi 1525-1609
Vazby: Löw ben Becalel, Jehúdá, asi 1525-1609
Vazby: Maharal de Prague, asi 1525-1609
Vazby: Maharal of Prague, asi 1525-1609

Citace: NKC-PH
Citace: Encyklopedie osobností Evropy
Citace: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích: Diderot
Citace: LC (Names)
Citace: Rabi Löw: Stezka návratu : výběr z knihy Netivot olam
Citace: Jeho: Cesta života (Derech chajim)
Citace: Encyclopaedia Judaica
Citace: Judaismus od A do Z
Citace: Historie Židů v Čechách a na Moravě
Citace: Rabi Löw: Stezka Tóry : výběr z knihy Netivot olam
Citace: Putík, Alexandr (ed.): Cesta života: Rabi Jehuda Leva ben Becalel: kol. 1525-1609. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009
Narozen asi 1525, zemřel 1609 v Praze. Rabín a učenec, autor nábožensko-filozofických a etických spisů.