Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Václavík, Lukáš


Citace: Václavík, Lukáš: Ilustrační tvorba Jiřího Šindlera. In: Brno v minulosti a dnes. Roč. 29, 2016, s. [429]-469, 497
Citace: www(Masarykova univerzita), cit. 29. 3. 2017
Mgr., historik umění.