Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Student, Aleš


Citace: Student,A.-Peřinková,M.: Základy stavitelství a architektury
Citace: www(Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava)
Ing. arch., práce z historie architektury, stavebních konstrukcí a stavebních materiálů.