Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Domanický, Petr, 1973-


Citace: Pěší zóna 9/2001, str. 93
Citace: Domanický, Petr - Jedličková, Jaroslava: Plzeň v době secese: architektura a urbanismus, malířství, sochařství a umělecké řemeslo v architektuře v letech 1896-1910. Vyd. 1. Plzeň: Nava, 2005
Citace: www(Historická dílna), cit. 24. 1. 2014
Narozen 8. 4. 1973 v Plzni. Ing. arch., pracovník památkové péče a kurátor sbírek architektury.