Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hořejš, Miloš, 1976-


Citace: J. Folta, M. Hořejš (ed.): Továrny strojírenské techniky v 19. a 20. století
Citace: Jeho: Paměti jako pramen k výzkumu vzniku a proměn moderních podnikatelských elit ve strojírenství. In: Moderní podnikatelské elity
Narozen 1976. Mgr., historik techniky.