Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Vavroušek, Bohumil, 1875-1939

Vazby: Slavětínský, 1875-1939
Vazby: Vavroušek-Slavětínský, Bohumil, 1875-1939

Citace: PNP-LA
Citace: Vavroušek, Bohumil: Krakov, Lvov, Vělička, Zakopané, Varšava, Čenstochova, [1910]
Citace: Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů, 2016
Narozen 25. 6. 1875 ve Slavětíně u Chotěboře, zemřel 6. 10. 1939 v Praze. Pedagog, národopisec a odborný publicista se zaměřením na literaturu, výtvarné, zejm. lidové umění a architekturu, autor turistických průvodců a vlastivědných prací o Československu, editor čítanek pro slovenské školy a Literárního atlasu československého.