Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Laval, Filip


Citace: Laval, F.: Adel, Burg und Herrschaft an der "Grenze" : Österreich und Böhmen (recenze). In: Časopis Matice moravské. Roč. 132, 2013, č. 2, s. 524-527
Citace: www(Univerzita Karlova), cit. 28. 4. 2014
Mgr., Ph.D., archeolog, zaměřený na archeologii středověku.