Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Havrda, Jan, 1969-


Citation: Archeologické oddělení NPÚ Praha
Citation: Biografický slovník českých, moravských a slzeských archeologů, Libri
Citation: osobní sdělení
Narozen 1.4.1969 v Praze. Geolog, vystudoval kvartérní geologii, zabývá se geologickými poměry archeologických lokalit, vývojem osídlení v závislosti na přírodních podmínkách, archeologií středověku a archeometalurgií, vydavatel a spoluautor www stránek Archeologické oddělení NPÚ Praha.