Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Dačický, Jan Otmar Jakubův, činný 1589-1608

Vazby: Officina Othmariana
Vazby: Othmar Jakubův, Jan, činný 1589-1608
Vazby: Ottmar Jakubův, Jan, činný 1589-1608
Vazby: Jakubův, Jan Otmar, činný 1589-1608
Vazby: I. O., činný 1589-1608
Vazby: Jacobus, činný 1589-1608
Vazby: Otthmar, Jan, činný 1589-1608
Vazby: Othmar G., Jan, činný 1589-1608

Citace: Chyba, Slovník knihtiskařů v Československu
Citace: Voit, Encyklopedie knihy
Tiskař činný v Praze v letech 1589-1608. Syn Jiřího Jakubův Dačického, pracoval samostatně.