Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Richter, Christoph Gottlieb, 1716-1774

Väzby: Saddi, Kemuel, 1716-1774
Väzby: Ben Jochai, Simeon, 1716-1774
Väzby: Abraham ben Saddi, 1716-1774
Väzby: Jakob ben Saddi, 1716-1774
Väzby: Kemuel Saddi, 1716-1774
Väzby: Remuel Saddi, 1716-1774

Citácia: Jeho: Gespräche im Reiche der Todten
Citácia: LC (Names)
Citácia: BNF
Citácia: DNB
Německý historik, používal řadu pseudonymů.