Skip to main content

Authority detail

Záhlaví: Trapl, Miloš, 1935-


Citace: PNP-LA
Citace: Sborník prací historických. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 33-2007
Narozen 15.1.1935 v Hustopečích. Prof. PhDr., CSc., historik.