Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hansa, Karel, 1890-1967


Citace: PNP-LA
Citace: Hansa, Karel: Hrůzy východu. Beroun: A. Šefl, 1923
Citace: Cukr, Jiří: K dobrodružnému životu Karla Hansy (1890-1967). In: Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. Roč. 53, 2016, č. 1, s. 55-63
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 3. 8. 2016
Narozen 25. 11. 1890 ve Vídni (Rakousko), zemřel 4. 6. 1967 v Praze. Cestovatel po Orientu, autor cestopisů.