Skip to main content

Authority detailVazby: Roš ha-šana
Vazby: penitenciály
Vazby: penitenciáři
Vazby: svátost smíření
Vazby: vyznání hříchů
Vazby: odpustky