Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Tomíček, David, 1980-


Citácia: Tomíček, David: Víra, rozum a zkušenost v lidovém lékařství pozdně středověkých Čech, 2009
Citácia: Koten, Jiří: Přebohaté hodinky pradědečka Emila, 2001
Citácia: www(Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem), cit. 2. 12. 2015
Citácia: Lexikon českých historiků 2010, Ostrava 2012
Citácia: osobní sdělení, cit. 2. 12. 2015
Citácia: REOS - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Narozen 12. 1. 1980 v Teplicích. Mgr., Ph.D., historik a vysokoškolský pedagog zaměřený na dějiny lékařství a na vědu a vzdělanost středověku a počátku novověku. Autor prací z oboru. Za studií na VŠ se příležitostně věnoval grafice a ilustraci.