Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Lacko, Miroslav, 1988-


Citace: Lacko, Miroslav - Mayerová, Erika: Das älteste Stadtbuch von Schmöllnitz 1410-1735: eine Quelle zu dem mitteleuropischen wirtschaftlichen Verflechtungen. Limbach: Slovenská spoločnosť pre sociálne a hospodárske dejiny, 2016
Citace: SNK, cit. 7. 3. 2017
Historik, specializace na hospodářské dějiny, zejména dějiny hornictví ve střední Evropě od pozdního středověku do 20. století.