Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kratochvílová, Alžběta


Citace: Kratochvílová, Alžběta, ed.: Bohatství historického stavebního vývoje Krušnohoří: sborník příspěvků z konference konané dne 7. října 2010 v Jáchymově. Vyd. 1. Loket: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti ve spolupráci s Městem Jáchymov, 2011
Citace: www( Alžběta KRATOCHVÍLOVÁ - Theses), cit. 4. 1. 2013
Mgr., vystudovala obor historické vědy na Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem, pracuje jako dokumentátorka Národního památkového ústavu. Editorka regionální publikace.