Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kamenický, Miroslav, 1962-


Citace: Miroslav Kamenický: Banické školstvo na Slovensku do založenia Banickej akademie v Banskej Štiavnici
Citace: obálka
Citace: www(HÚ SAV)
Slovenský historik.