Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Halík, Pavel, 1935-


Citace: NKC
Citace: Norberg-Schulz, Christian: Genius loci :k fenomenologii architektury. (z angl. přel. Petr Kratochvíl a Pavel Halík), 1994
Citace: Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů, 2016
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 23. 3. 2017
Narozen 30. 6. 1935 ve Stržanově. Doc., Ing., arch., CSc., zabývá se poválečným urbanismem a architekturou, kulturní historik a kritik, překladatel oborové literatury z angličtiny.