Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kherner, Jan, asi 1560-1612

Vazby: Khernerus, Johannes, asi 1560-1612
Vazby: Khern, Jan, asi 1560-1612
Vazby: Kern, Jan, asi 1560-1612
Vazby: Kerner, Jan, asi 1560-1612
Vazby: Olz., Jan, asi 1560-1612
Vazby: Plzensis, Jan, asi 1560-1612
Vazby: Plzenský, Jan, asi 1560-1612
Vazby: Kernerus, Jan, asi 1560-1612
Vazby: Khorner, Jan, asi 1560-1612
Vazby: Pelzenus, Jan, asi 1560-1612

Citace: PNP-LA
Citace: Potěssenj W Těžkém Zármutku postawené, pro Smrt nenadálau swého milého Manžela, někdy Vrozeného P. Kakuba [!] Lečanského z Popic ... sepsané z spolu vtrpnosti Křestianské, 12 dne Měsýce Ržjgna, Letha od Narozenij Krysta Pána 1599. odemne M. Jana Khernera Plzenského. Wytisstěno w Starém Městě Pražském, v Dědice Jana Ssumana. (1599)
Citace: Pumprla, Václav: Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.-18. století, 2010
Citace: Hejnic, Josef-Martínek, Jan: Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě. díl 3, K-N, 1969
Narozen asi r. 1560 v Plzni (Česko), zemřel 20. 7. 1612 v Praze (Česko). Pedagog, univerzitní hodnostář a právník. Překladatel a autor příležitostných latinských i českých spisů.