Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Šidlovský, Evermod Gejza, 1955-

Vazby: Šidlovský, Gejza, 1955-

Citace: Šidlovský, Evermod Gejza: L'Abate Hieronymus Joseph Zeidler e il suo Diarium degli anni 1869-1870. Praga: Strahovská knihovna, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2008
Citace: Šidlovský, Evermod Gejza, (ed.), Valeš, Václav, (ed.) a Polesný, Jan, (ed.): Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti: pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, ©2013
Citace: www(Strahovský klášter - knihovna)
Citace: 20 let plzeňské diecéze, Plzeň 2013
Mgr. et Mgr., slovenský premonstrátský duchovní, knihovník, autor publikací o Strahovském klášteře.