Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Adam z Veleslavína, Samuel, 1592-asi 1641

Vazby: Bylina, Štěpán, -1624
Vazby: Daniel Adam z Veleslavína, dědicové (firma)
Vazby: Samuel Adam, z Veleslavína, 1592-asi 1641
Vazby: SAZW, 1592-asi 1641
Vazby: Adam z Weleslawina, Samuel, 1592-asi 1641

Citace: Ottův slovník naučný
Citace: Biblij Cžeská, to gest, wssecka Swatá Pjsma, obogijho Starého y Nowého Zákona, opět w nowě wydaná a Wytisstěná w Starém Městě Pražském, Prácy a Nákladem Samuele Adama z Weleslawina. Léta Páně, M.DC.XIII [= 1613]
Citace: Chyba, Karel: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860, 1966
Citace: Voit, Petr: Encyklopedie knihy, 2006
Narozen 15. 4. 1592 v Praze (Česko), zemřel asi po r. 1641. Tiskař a nakladatel. Účastník protihabsburského povstání a náboženský exulant.