Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Opatrná, Marie


Citace: Nová, Magdaléna - Opatrná, Marie (eds.): Cultural transfer - umělecká výměna mezi Itálií a střední Evropou :sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů, 2014
Citace: www(Katolická teologická fakulta - Univerzita Karlova v Praze), cit. 29. 8. 2014
Citace: www(THEO - Internetový časopis o výtvarném umění a architektuře), cit. 29. 8. 2014
Mgr., Ing., historička umění zaměřená na křesťanské umění a na české raně barokní malířství.