Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Carolides z Karlsperka, Jiří, 1569-1612

Vazby: z Karlsperka, Jiří, 1569-1612
Vazby: Carolus, Jiří, 1569-1612
Vazby: Karel, Jiří, 1569-1612
Vazby: Karolides, Jiří, 1569-1612
Vazby: Karolides z Karlsberka, Jiří, 1569-1612
Vazby: Carol, Jiří, 1569-1612
Vazby: Carolides, Jiří, 1569-1612
Vazby: Karel z Carlsperga, Jiří, 1569-1612
Vazby: z Karlsperku, Jiří, 1569-1612
Vazby: Pragenus, Jiří, 1569-1612
Vazby: Carolides a Carlsperga, Georgius, 1569-1612

Citace: Anagrammata ex nomine ... Adami Clementis Plseni, ecclesiae Christi in Nova Vrbe Pragensi ad d. Venceslai Ministri ... Consistorii Ordinum Regni Bo: Adsessoris ... ficta, [et] Epigrammatis septem explicata a M. Georgio Carolide a Carlsperga ... 25. Maji Anno 1610 -- Pragae : Typis Georgii Hanvssii L., 1610
Citace: Lexikon české literatury, sv. 1
Citace: Pumprla, Václav: Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.-18. století, 2010
Citace: Hejnic, Josef-Martínek, Jan: Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě. sv. 1, A-C, 1966
Citace: PNP-LA
Narozen 11. 4. 1569 v Praze (Česko), zemřel 12. 10. 1612 v Praze. Novoměstský měšťan, písař, notář, překladatel a humanistický básník. V r. 1596 byl oceněn titulem poeta laureatus a téhož roku získal i přídomek z Karlsperka. Bratr tiskaře Daniela Carolidesa z Karlsperka (zemř. po 1631).