Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Jonášová, Milada, 1973-


Citace: Jonášová, Milada, (ed.) a Volek, Tomislav, (ed.): Böhmische Aspekte des Lebens und des Werkes von W.A. Mozart: bericht über die Prager internationale Konferenz 27.-28. Oktober 2006. 1. vyd. Praha: Institut für Ethnologie der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, ©2011
Citace: www(Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. : PhDr. Milada JONÁŠOVÁ, Ph.D., vědecká pracovnice), cit. 3. 5. 2013
Narozena v roce 1973 v Praze. PhDr., Ph.D., muzikoložka a historička, specializace na život a dílo W. A. Mozarta, recepci jeho díla v Čechách, filologii dobových opisů a na italskou operu 18. století.