Skip to main content

Detail autority

premonstrátská spiritualita
Jiný tvar jména: spiritualita premonstrátská
Jiný tvar jména: premonstráti
Jiný tvar jména: premonstrátky
Jiný tvar jména: řeholní spiritualita

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě