Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Županič, Jan, 1972-


Citace: NKC
Citace: Pejčoch, I. a kol.: Okupace, kolaborace, retribuce, Praha 2010
Citace: www(doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D. - Ústav světových dějin FF UK), cit. 14. 8. 2012
Narozen 22. 3. 1972 v Praze. Doc., PhDr., Ph.D., historik a archivář, vysokoškolský pedagog, specializace na dějiny 19. a 20. století, práce z oboru.