Skip to main content

Authority detail

Platovská, Marie, 1951-
Citation: Dějiny českého výtvarného umění (Editorka: M.Platovská)
Citation: www(Ústav dějin umění AV ČR)

Show works by given autority
Show works about given autority