Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Bernard z Clairvaux, asi 1090-1153

Vazby: Bernard z Fontaines, svatý, asi 1090-1153
Vazby: Bernard de Clairvaux, saint, asi 1090-1153
Vazby: Bernardus Clarae-Vallensis, asi 1090-1153
Vazby: Bernardus Claravallensis, sanctus, asi 1090-1153
Vazby: z Clairvaux, Bernard, svatý, asi 1090-1153
Vazby: Bernard of Clairvaux, Saint, asi 1090-1153

Citace: MZK(OPAC)
Citace: NKC-PH
Citace: BNF
Citace: Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti, Praha 1993
Citace: Cerrini, Simonetta: Templářská revoluce: ztracený příběh z 12. století. Vyd. 1. Praha: Argo, 2013
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 19. 6. 2013
Francouzský katolický duchovní, teolog a církevní učitel, člen řádu cisterciáků, svatořečen v roce 1174.